OMGEVING

De Nieuwkoopse Plassen

Het Nieuwkoopse Plassengebied bestaat uit plassen, moerasbos, legakkers met rietlanden, veenweide en ontelbare brede en smalle slootjes. Door de toenemende vraag naar turf als brandstof in de 16de eeuw en dankzij de turfwinners, is dit bijzonder gevarieerde natuurgebied ontstaan. Ontdek de Nieuwkoopse Plassen en haar schoonheid.

Het is niet voor niets een gebied wat vele schilders en kunstenaar al inspireerde. De flora en fauna zijn enorm divers. Ontdek planten zoals koningsvarens en orchideeën in het gebied. Let goed op de vogels, misschien hoort of ziet u wel de tjiftjaf, zwarte stern, purperreiger, roerdomp of rietgans! Het plassengebied is een belangrijke broed- en rustplaats voor vele vogelsoorten en er komen nog diverse andere zeldzame planten en dieren voor.

De Nieuwkoopse Plassen worden beheerd door Natuurmonumenten.